راه اندازي واحد 2 ساساکورا

با همت مدير عامل محترم شرکت و تلاش و همت همکاران، بخصوص پرسنل واحد توليد، برق و بهره برداري، واحد 2 ساساکورا پس از 9 سال وقفه ، راه اندازي و در مدار توليد قرار گرفت.

دیدگاه خود را بیان کنید