اطلاعات تماس

  • آدرس:میدان گلها – بلوار 22 بهمن – خ بوستان شمالی – سایت آب شیرینکن – کد پستی : 19716-79519 صندوق پستی : 1746-7951
  • ایمیل:info@quc.ir
اطلاعات تماس
تلفن شرکت

35240881-5

35244077-5

35240890-5

فکس شرکت

35240890

دفتر مدیرعامل

35240888

مدیر مالی و پشتیبانی

9059050712

مدیر برق

9054921692

مدیر تولید و نگهداری تاسیسات

9059050734

مدیر آبفا

9059050716

رئیس تدارکات

9054921696

رئیس حقوقی

9059050781

اتفاقات آب شهر قشم

122

35212555

35212556

اتفاقات آب طولا و توابع

9059050761

اتفاقات برق تولا

9059050723

35340546

35340444